Z Vašeho krajiny nie je bohužiaľ možné zadať objednávku. United States

Naše predajne

Naše predajne

Umiestnenie našich predajní

Formulár na odstúpenie od zmluvy – Balum s.r.o.

(vyplňte a zašlite tento formulár iba v prípade, že si prajete odstúpiť od zmluvy)

 

Balum s.r.o.

Považské Podhradie č.2

017 04 Považská Bystrica

 

Odstúpenie od zmluvy

Oznamujem Vám, že odstupujem od zmluvy na tento tovar (vypíšte zoznam tovaru, uvedťe číslo objednávky, číslo faktúry):

 

 

 

 

Dátum objednania tovaru:

Dátum prijatia tovaru:

Údaje kupujúceho (vyplnťe Vaše meno, priezvisko a adresu):

 

 

 

 

Peňažné prostriedky si žiadam vrátiť na číslo účtu (doplňte bankové spojenie a peňažný ústav):

Dátum:

Podpis(vyplnťe iba v prípade ak formulár zasielate v listinnej podobe):

Skopírujte formulár a vyplnený zašlite na adresu info@balum.sk